پروژه های انجام شده

نام شرکت یا سازمانحجم دستگاه
سازه فوم خوزستان۱۰۰ مترمکعب در شبانه روز
کشت و صنعت عبدود۲۰ مترمکعب در شبانه روز
خوراک دام و طیور بستک۲۰ مترمکعب در شبانه روز
گلخانه مهدی۵۰ مترمکعب در شبانه روز
دانشگاه آزاد شهریار۲۰ مترمکعب در شبانه روز
کارا فوم۲۰ مترمکعب در شبانه روز
زرین لبن نقده پیر حسنلو۲۰ مترمکعب در شبانه روز
مرغداری چراغی۲۰ مترمکعب در شبانه روز
مروارید پرطلایی۲۰ مترمکعب در شبانه روز
کشت و صنعت پسته کار۵۰۰ مترمکعب در شبانه روز
شرکت تعاونی مرغ دوستان- کشت و صنعت زحمتکش۲۰ مترمکعب در شبانه روز
بیمارستان مهدیه تهران۱۰ مترمکعب در شبانه روز
عبدالرحیم جوان۵۰ مترمکعب در شبانه روز
ماکارونی و چای گلنواز۲۵۰ مترمکعب در شبانه روز
شرکت لاج درخشان-جوجه کشی۱۰ مترمکعب در شبانه روز
مرغداری۵ مترمکعب در شبانه روز
مرغداری۵ مترمکعب در شبانه روز
شیرین نوین۵ مترمکعب در شبانه روز
ماکارونی معراج۲۴ مترمکعب در شبانه روز
دو گل پلاست۵ مترمکعب در شبانه روز
خوشه گندم۵ مترمکعب در شبانه روز
شرکت تارا۵ مترمکعب در شبانه روز
کشت و صنعت رادخواه۷۵ مترمکعب در شبانه روز
تکنو فرمینگ۵ مترمکعب در شبانه روز
گلخانه مهدی۲۰ مترمکعب در شبانه روز
دانا بسپار ۴۰۰گالن درشبانه روز
پرین بتن آمود۷۲۰ مترمکعب در شبانه روز
کشت و صنعت دانشگر۵۰ مترمکعب در شبانه روز
مرغداری فرهنگ۲۰ مترمکعب در شبانه روز
جوجه کشی کیمیا جوجه۱۰ مترمکعب در شبانه روز
سنگ شویی نفیس۵۰ مترمکعب در شبانه روز
بهشو۵۰ مترمکعب در شبانه روز
آب آشامیدنی و آبمیوه نفری۲۰۰ مترمکعب در شبانه روز
پلیگون سازه۲۵۰ مترمکعب در شبانه روز
شیشه و گاز شوگا۵ مترمکعب در شبانه روز
باغ ربانی۲۰ مترمکعب در شبانه روز
دل آسا پار س۵۰۰ مترمکعب در شبانه روز
لبنیات لبنوش۱۰۰ مترمکعب در شبانه روز
گلخانه سفیدان۵۰ مترمکعب در شبانه روز
شعله جاوید جنوب۱۵ مترمکعب در شبانه روز
شیمی ساختمان۱۰ مترمکعب در شبانه روز
دانش پلاست هیمالیا۱۰ مترمکعب در شبانه روز
سپید ارمغان۵۰مترمکعب در شبانه روز
رنگین۱۰ مترمکعب در شبانه روز
باران پل۲۵ مترمکعب در شبانه روز
کشت و صنعت امامی۵۰ مترمکعب در شبانه روز
کشت و صنعت دماوندی۱۰ مترمکعب در شبانه روز
گلخانه فراهانی۵۰مترمکعب در شبانه روز
شرکت نفری۲۰۰ مترمکعب در شبانه روز
پارس آزمون۱۰ مترمکعب در شبانه روز
انرژی۲۰ مترمکعب در شبانه روز
حاج غلام سعادتمند۵۰مترمکعب در شبانه روز
سیمین کابل تک کاشان۲۵مترمکعب در شبانه روز
داراسرکان ۱۵ مترمکعب در شبانه روز
فولادگران امروز۲۴۰ مترمکعب در شبانه روز
مزرعه فلاحیان۵۰ مترمکعب در شبانه روز
لیکومونی- نشت بن۵ مترمکعب در شبانه روز
یاوران مهدی۱۵ منرمکعب در شبانه روز
آریا پت پاور۵۰۰ مترمکعب در شبانه روز
کشت و صنعت بست چین۲۰ مترمکعب در شبانه روز
آب معدنی سوپرایز۵۰ مترمکعب در شبانه روز
مرغداری دادا۱۰۰ مترمکعب در شبانه روز
گلخانه حیدری۵۰ مترمکعب در شبانه روز
آردخلیج فارس۱۰۰ مترمکعب در شبانه روز
مرغداری جواهرسمنان۷۰مترمکعب در شبانه روز
اتکا گلیسیرین۲۵ مترمکعب در شبانه روز
رهیافت ره آورد۱۰۰ مترمکعب در شبانه روز
کرک و نخ سمنان۵۰ مترمکعب در شبانه روز
باغ علا الدین۱۰ مترمکعب در شبانه روز
کشت و صنعت لقمان۵ مترمکعب در شبانه روز
گالوانیزه زنده رود۱۵ مترمکعب در شبانه روز
آذر طیور۵۰ مترمکعب در شبانه روز
لوله و پروفیل اشتهارد۵ مترمکعب در شبانه روز
توسعه اندیشان پرشین۲۵ مترمکعب در شبانه روز
با برکت۲۵ مترمکعب در شبانه روز
مرغداری خوشنویسان۲۶ مترمکعب در شبانه روز
گلخانه سردرآباد۲۵ مترمکعب در شبانه روز
گلخانه۲۵ مترمکعب در شبانه روز
پرشین صنعت۵۰ مترمکعب در شبانه روز
داروپخش ۶ مترمکعب در شبانه روز
قالیشویی رفیعیپکیج فاضلاب- ۲۰ مترمکعب
حاج آقا گل محمد (آب فروشی)۳۰۰ مترمکعب در شبانه روز
رازک۱۰۰ مترمکعب در شبانه روز
داروپخش (تماد)۱۸ مترمکعب دو مرحله ای
محمدی۱۵ مترمکعب در شبانه روز
ناصر بازیاری۵۰ مترمکعب در شبانه روز
استادی۱۰۰ مترمکعب در شبانه روز
مساعدی۵۰ مترمکعب در شبانه روز
ره آورد تامین۲۵ مترمکعب در شبانه روز