سختی آب ناشی از یون های کلسیم و منیزیم و به مقدار کمتر ترکیبات فلزاتی چون آهن منگنز و آلومینیوم میباشد. از آنجایی که سه فلز مذکور به مقادیر جزئی در آب موجودند لذا اثر آنها در سختی آب بسیار کم است.

سختی گیری برای جدا کردن دو عنصرکلسیم و منیزیم بکار میرود. اگر این دو عنصر از آب جدا نشوند همان اتفاق دردیگ بخار میافتد که در کتری رخ  میدهد واقع رسوبات سطح بین  لوله های آتش خوار با  آب را کاهش میدهد وانرژی بیشتری برای تولید میزان معینی فشار مصرف میشود. همچنین پاکسازی این لوله ها علاوه بر هزینه بر بودن خط تولید را نیز متوقف میکند.

متداولترین روش برای حذف سختی آب استفاده از سختیگیرهای رزینی میباشد.دستگاه شامل یک استوانه فلزی است که در داخل آن مواد موثر در سختی زدایی (رزین های تبادل یونی ) قرارگرفته است رزین ها کلسیم و منیزیم را با سدیم تعویض کرده و آب سخت را به آب نرم تبدیل میکنند .

رزینهای دستگاه سختگیر پس از مدت زمان معین اشباع میشوند.کارایی خودرا از دست میدهند. اگر رزین با محلول کلر و سدیم ۱۰% شتشو شود. خاصیت سختی گیری خود را باز مییابد . غلظتهای کمتر و یا بیشتر نمک اثر کمتری دارند.

استفاده ازآبهای گل الود و دارای مواد معلق و همچنین ابهای که دارای املاح اهن منگنز مس و دیگر فلزات سنگین میباشند . رزینها را فرسوده و آبدهی دستگاه سختگیر را کم میکنند.توصیه میشود قبل از دستگاه سختیگیر مواد معلق اب توسط یک فیلتر شنی جدا شوند و برای کاهش املاح  فلزات سنگین تدبیر لازم اندیشه شود.

رزینهای موازنه کننده یون ذرات جامدی هستند که میتوانند یونهای نامطلوب در محلول را با همان مقدار اکی والان از یون مطلوب با بار الکتریکی مشابه جایگزین کنند رزین های تعویض یونی شامل بار مثبت کاتیونی و بار منفی آنیونی میباشد. بگونه ای که از نظر الکتریکی خنثی هستند.

مواد کاربرد سختی گیر ها:

 1. حذف سختی اب دیگهای بخار
 2. حذف یا کاهش سختی آب در سیستم گرمایش و سرمایش
 3. حذف یا کاهش سختی آب در صنایع نساجی و رنگرزی و…..

مشخصات فنی دستگاه:

 • مخزن دستگاه سختیگیر ساخته شده از ورق کربن استیل مطابق استاندارد بادریچه های بازدید
 • سیستمهای پخش کننده و جمع آوری آب همراه با نازلهای مخصوص
 • یک لایه شنی سیلیسی دانه بندی شده
 • کنترلربصورت:نیمه اتوماتیک تمام اتوماتیک
 •  ضخامت ورق به نحوی انتخاب میشود که ستون سختیگیر تا ۷ بار فشار را تحمل کند.
 • پوشش داخل یک دستگاه از دو لایه رنگ اپوکسی و سطح خارجی آن با ضدرنگ و رنگ روغن مناسب پوشانده میشود.
 • آب پخش کن و آب جمع کن ها دستگاه از جنس PVC می باشد.
 • هردستگاه سختیگیر مجهز به مانومتر و شیر تخلیه هوا می باشد.
 • دستگاه سختی گیر رزینهای کاتیونی دستگاه سختی گیر دارای ظرفیت بالایی میباشند.
 • هردستگاه سختی گیر دارای مخزن تهیه اب نمک و لوله کشی متناسب میباشد.

طریقه و دستورالعمل شستشوی دستگاه سختی گیر:

مشخصات شیر سولو ولو

 1. عدد شماره ۱ روی شیر سولوولو که نشان دهنده جریان معکوس و در جریان شستشو استفاده میگردد.
 2. عدد شماره ۲ روی شیر سولوولو که در زمان شستشو امکان مکش آب نمک ر ا فراهم مینماید.
 3. عدد شماره ۳ در زمان استفاده از دستگاه اهرم روی آن قرار میگیرد.

روش شتشوی دستگاه سختی گیر

 1. در زمان شتشوی دستگاه ابتدامی بایست به مدت ۱۵-۱۰دقیقه اهر م شیرسولوولو راروی عدد ۱ قرارداده و شیرفاضلاب باز شود تا شستشوی دستگاه انجام گیرد.
 2. اکنون اهرم شیر را روی عدد شماره۲ قرار داده و شیر تانک نمک باز میشود تا مکش اب نمک ورود آن به دستگاه میسر شود پس از پایان اب نمک شیر ورودی اب نمک را بسته و منتظر میشویم تا آب نمک کاملااز خروجی فاضلاب خارج گردد و در داخل دستگاه  آب نمکی باقی نماند.
 3. سپس شیر فاضلاب نیز بسته و اهرم را روی شماره ۳ قرار میدهیم حال دستگاه مجددا قابل استفاده و در سرویس قرار گرفته است .

(با توجه به در اختیارداشتن تست کیت سختی سنج زمان شتشو با تست آب خروجی از دستگاه مشخص میگردد)