آدرس دفتر

کرج، کمالشهر، خیابان سرداران شهید، خیابان دوم، پلاک ۱۱۰

آدرس کارگاه

کرج، کمالشهر، خیابان سرداران شهید، خیابان دوم، پلاک ۱۱۰

شماره تماس

۰۲۶-۳۴۷۰۲۲۸۸
۰۲۶-۳۴۷۰۲۲۸۹
۰۲۶-۳۴۷۲۴۳۵۹ تلفکس

آدرس ایمیل

واحد فروش

۰۲۶-۳۴۷۲۴۳۱۱
۰۹۱۰۹۰۸۳۵۰۱

تماس مدیریت

۰۹۱۲۲۶۱۳۵۰۱
۰۹۱۰۷۵۰۴۴۷۴ (محمود اسدی)

برای ما یک پیغام ارسال فرمایید